Poradnik

Budowa akumulatora:

 1. Ujemna kratka płyty wykonana ze stopu PB/Ca.
 2. Płyta ujemna.
 3. Dodatnia kratka płyty wykonana ze stopu Pb/Ca.
 4. Płyta dodatnia.
 5. Dodatnia płyta w kopercie-separatorze.
 6. Grupa płyt ujemnych.
 7. Grupa płyt dodatnich.

Siatka (kratka) – stanowi szkielet dla podtrzymania masy czynnej, jest również przewodnikiem prądu elektrycznego. Pełni tę samą funkcję zarówno w płytach dodatnich jak i ujemnych. W skład stopu kratki wychodzi przede wszystkim ołów , jednak aby poprawić właściwości elektryczne i mechaniczne, w szczególności jej odporność na korozje dodaje się: aluminium, cynę , wapno oraz srebro.

Elektrolit – jest roztworem kwasu siarkowego, w którym zanurzone są płyty. Elektrolit przewodzi między płytami prąd elektryczny. Jego gęstość przy prawidłowo naładowanym akumulatorze wynosi 1,28 g/cm3 w 25°C. Poziom elektrolitu w akumulatorze powinien wynosić ok. 1,5 cm nad górne krawędzie płyt.

Płyta dodatnia – powstaje w procesie pastowania masą dodatnią kratki.

Płyta ujemna – powstaje w procesie pastowania masą ujemną kratki.

Separator – jest przekładką z materiału nie przewodzącego, którego zadaniem jest odseparowanie płyty dodatniej od ujemnej jak również musi zapewnić swobodną wędrówkę elektrolitu. Zbudowany jest z reguły z tworzywa sztucznego o odpowiedniej porowatości przez które może swobodnie przepływać prąd w postaci jonów.

Ogniwo akumulatora – jest zestawem płyt dodatnich i ujemnych oddzielonych separatorem. Pojemność akumulatora zależy od ilości masy czynnej a prąd rozruchu od ilości płyt.

Blok akumulatora (obudowa) – wykonana jest z kwasoodpornego materiału. W większości przypadków do jej wykonania stosuje się polipropylen. Blok akumulatora 12V składa się z sześciu cel, natomiast 6V z trzech cel. Każda cela jest osobnym ogniwem, musi być ona szczelna a elektrolit nie może przelewać się między celami.

Wieczko (pokrywa z labiryntem) – ma za zadanie zagwarantować szczelność akumulatora, odprowadzić wydzielające się podczas pracy gazy oraz zabezpieczyć przed wybuchem. Wieczka akumulatorów obsługowych mają system odpowietrzania oraz korki, przez które w razie potrzeby można uzupełnić elektrolit. Wieczka akumulatorów bezobsługowych są szczelnie zamknięte i nie ma możliwości dolania elektrolitu. Podczas intensywnej pracy akumulatora skroplenie elektrolitu i uzupełnienie cel następuje przez specjalny labirynt, który znajduje się w wieczku.

Dobre rady – zasady eksploatacji

 1. Akumulator, który mamy zamiar kupić powinien być odpowiednio dobrany pod kątem konkretnego modelu pojazdu, a także pojemności odpowiadającej danemu modelowi.
 2. W momencie instalowania baterii w pojeździe należy dokładnie oczyścić klemy w pojeździe z wszelkich nalotów i zbrudzeń. Częstymi sytuacjami z brakiem możliwości odpalenia samochodu jest brak całościowego styku klem ze słupkami na akumulatorze. Akumulator powinien być przymocowany w samochodzie na stałe za pomocą fabrycznego mocowania.
 3. Po zamontowaniu akumulatora należy uruchomić silnik i sprawdzić napięcie ładowania, mierzone na końcówkach biegunów akumulatora. Niezależnie od ilości załączonych odbiorników napięcie ładowania powinno wynosić:
  • dla instalacji 6V od 6,9 V do 7,2 V
  • dla instalacji 12V od 13,9V do 14,6 V
  • dla instalacji 24V od 28,0V do 28,8V
 4. Bardzo szkodliwe, a wręcz nie wskazane jest dopuszczenie akumulatora do głębokiego rozładowania, gdyż powoduje to opad masy czynnej i utratę pojemności a także mocy rozruchowej naszej baterii. Nie wskazane jest też zostawienie pojazdu z podłączoną baterią na kilka miesięcy, ponieważ samochód samoczynnie ją rozładuje. Pierwszą kontrolę napięcia ładowania powinno się przeprowadzić podczas wymiany akumulatora. Następnie dobrze jest sprawdzać ładowanie co najmniej dwa razy w roku przed i po okresie zimowym. Jeżeli zachodzi konieczność akumulator doładować, tak aby mieścił się w przedziale 12,6-12,8 V, po godzinie od ładowania, z zewnętrznego źródła jakim jest prostownik.
 5. Akumulator należy eksploatować i przechowywać w stanie pełnego naładowania.
 6. W przypadku korzystania z samochodu tylko na krótkich odcinkach należałoby co jakiś czas sprawdzić napięcie baterii i ewentualnie naładować ją prostownikiem. Akumulator ładujemy prądem o natężeniu stanowiącym 10% pojemności baterii np. akumulator posiada pojemność 60AH to ładujemy go prądem nie większym niż 6A. Jeżeli jest możliwość sprawdzić gęstość elektrolitu w akumulatorze, która powinna wynosić 1,28 kg/dm³ Okresowo należy sprawdzać gęstość elektrolitu akumulatora, który przy naładowanym akumulatorze powinien wynosić 1,28g/cm³ w temperaturze 25°C. Taka kontrola możliwa jest tylko w akumulatorach obsługowych z możliwością odkręcenia korków.
 7. Stopień naładowania akumulatora w zależności od gęstości elektrolitu przedstawia poniższa tabela: Gęstość elektrolitu w g/cm³Procent naładowania akumulatora 1,28 g/cm³ 100% 1,24 g/cm³ 75% 1,19 g/cm³ 50% 1,14 g/cm³ 25% 1,10 g/cm³ 0% Należy również pamiętać, że pojemność akumulatora zależna jest od otoczenia. Przykład takiej zależności przedstawiony jest poniżej:
  • 100% pojemności w temperaturze +25ºC,
  • 80% pojemności w temperaturze 0ºC,
  • 70% pojemności w temperaturze -10ºC,
  • 60% pojemności w temperaturze -25ºC,
 8. Zbyt mała gęstość elektrolitu i niska temperatura mogą spowodować zamarznięcie elektrolitu i rozsadzenie obudowy akumulatora. Elektrolit o gęstości 1,10 g/cm³ zamarza w temp. -9ºC, a o gęstości 1,15 g/cm³ zamarza w temp. -15ºC.
 9. Samochód trzeba koniecznie sprawdzić pod kątem upływu prądu przy wyłączonych odbiornikach. Przyjmuje się, że maksymalny dopuszczalny pobór prądu wynosi w autach 0,05mA. Pobór prądu w pojeździe na postoju to jeden z najważniejszych czynników wpływających na żywotność akumulatora. Jego podwyższona wartość prowadzi do jego przedwczesnego zużycia (do wykonania tego pomiaru potrzebny jest miernik prądu stałego – multimetr, z zakresem pracy minimum do 10A oraz klucz do odkręcenia klemy).

Powyższy fragment pochodzi ze strony: https://specpart.pl/poradnik